Takster

Syddjurs Spildevand A/S har følgende priser på afledning og tilslutning.
 

År 2019 2020 2021 2022
Standard tilslutningsbidrag i kr 64.520,18 64.969,24 64.699,62 67.005,61
Fast bidrag i kr 778,48 783,90 780,62 808,47
Vandafledningsbidrag i kr/m3 47,92 47,92 47,92 56,53
Modtagelses af septisk slam i Mørke og Boeslum pr. m3 269,08 269,08 269,08 280,83

Beløbene er i kr. inkl moms.

 

Rykkergebyr pr. rykker (momsfrit) 100,00 kr.
Kopi af årsafregning inkl. moms 125,00 kr.
Flytte-/ ejerskifteafregning inkl. moms 125,00 kr.
Ændring af afregning / áconto opkrævning inkl. moms 125,00 kr.
Administrationsbidrag pr. bi-måler 468,75 kr.
Gebyr for betalingsaftaler (momsfri) 150,00 kr.
Gebyr for opkrævning via giro 62,50 kr.

 

Ved manuel udbetaling udbetales der ikke beløb under kr. 25,00