Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. 
Kunderne i Syddjurs Spildevand A/S skal vælge to repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen for en periode på fire år fra april 2018 til marts 2022.
Vi opfordrer alle kunder til at indstille egnede kandidater til posterne. Læs mere her: valg-til-bestyrelsen

Vigtige datoer i valgprocessen 2018:

Dato Aktivitet
17/01-17/02: Det er muligt at stille op som kandidat.
23/02: Listen over kandidater offentliggøres på hjemmesiden.
05/03-18/03: Alle stemmeberettigede kunder kan stemme.
Det foregår online via en valgportal.
Der kan afgives én stemme pr. husstand.
26/03: Valgets resultat bliver offentliggjort.
03/04-18/04: I denne periode er det muligt at klage over valgresultatet.
14/05  De valgte kunderepræsentanter indtræder i bestyrelsen
ved generalforsamlingen i Syddjurs Spildevand.