Vedtægter for Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S er dannet den 1. januar 2009 og varetager etablering, drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandssystemer.

Selskabet er 100 % ejet af Syddjurs Kommune.

Selskabets vedtægter kan ses på dette link: Vedtæger for Syddjurs Spildevand A/S.