Anlægsarbejde på Birkevej

Arbejdet er stoppet på ubestemt tid, da en underentreprenør i forbindelse med grundvandssænkning kommer fra en af de 7 nordjyske kommuner, der er ramt af stramme COVID19-restriktioner. Arbejdet er stoppet frem til januar, og der afventes nye retningslinjer angående entreprenørens muligheder for at udføre arbejdet.

Det er en kendt og afprøvet entreprenør/ekspert, der er ramt af omtalte restriktioner, og det er ikke en mulighed at anvende andre underentreprenører, da det er en kompleks sag at foretage den projekterede grundvandssænkning i Birkevej.

Birkevej bliver som konsekvens af ovenstående åbnet for trafik, når igangværende belægningsarbejde ved Menu er udført.