Stillingsopslag - Planchef

Planchef med visioner til Vandselskaber på Djursland
 

Forestil dig at din vigtigste opgave er at skabe processer og struktur for organisationer på en spændende rejse mod fremtidens forsyningsselskab med fokus på forsyningssikkerhed, miljø- og klimakrav og ikke mindst konkurrencedygtighed.

Vi søger en ny Planchef, hvis fokusområder tilgodeser både virksomhedernes kerneopgave, det strategiske udsyn inden for fagområdet og rejsen på den lange bane. 

Du vil med reference til direktøren få det overordnede ansvar for Plan området indledningsvist med primært fokus på Syddjurs Spildevand. Inden for en overskuelig fremtid vil det blive en ligeværdig fællesfunktion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs.  

Du bliver en del af lederteamet og dine hovedområder vil blive:

  • Medvirke til realisering af udviklingsmæssige pejlemærker; centralisering og fælles spildevandsrensning på Djursland samt udvikling af samarbejdet mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs.
  • Medvirke til udvikling af en mere forretningsorienteret kultur, herunder bidrage til prioritering og målretning af investeringer
  • Budgetansvar i samarbejde med økonomichefen
  • Ansvar for myndighedsbehandling, kontakt til, samarbejde med myndigheder
  • Løsning og styring af opgaver i samspil med anlægsteam i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand.

Det er vigtigt at du agerer som rollemodel og kulturbærer internt i organisationerne. Du har en tillidsskabende ledelsesstil, der udvikler medarbejdere, udfolder deres potentiale og flytter både dem og organisationen. Du er i stand til at skabe tydelige mål for mellemledere og medarbejdere, ligesom du bliver en del af et velfungerende ledelsesteam, der fokuserer på sammenhæng og koordineret udvikling af begge organisationer. 


Du er allerede en erfaren leder med indsigt i forsyningsområdet. Du brænder for at skabe sammenhæng mellem virksomheden og fremtidens behov på forsyningsområdet. 

Du har en rigtig god værktøjskasse; en relevant længerevarende videregående uddannelse med god ledelseserfaring, gerne med et teoretisk fundament.  Som leder har du skabt gode resultater som forandringsleder og også sikret implementeringen af forandringerne, gerne ved hjælp af en projektorganisering. Du er visionær og udviklingsorienteret og har god erfaring med både udvikling, implementering af strategier, drift af plan- og anlæg og indblik i for den forretningsmæssige udvikling af et forsyningsselskab. Dette er kombineret med, at du også er løsningsorienteret med fokus på hverdagen og sikker drift. Du er vant til at navigere i en organisation og mestrer ledelse og det at spille andre gode. Du er en god netværker, der kan etablere og vedligeholde nyttige relationer. Du arbejder helhedsorienteret og har forståelse for, at stabilitet skaber fundamentet for både udvikling og drift. Du er en tydelig person, der kan sætte retning for organisationen og skabe følgeskab hele vejen rundt og du er således også en god kommunikator, der formidler med stor overbevisning.

Vil du vide mere om stillingen?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Jørgen Keinicke, KEINICKE mennesker/udvikling/ledelse på 23 95 20 79 eller mail: jk@keinicke.com eller direktør Bjarne Langdahl Riis, Syddjurs Spildevand A/S på telefon 30 92 17 17. 

Alle henvendelser hertil vil blive behandlet fortroligt.

Ansøgningsfristen er 6. juni 2022 kl. 12:00.
https://keinickeaps.hr-on.com/show-job/99105&locale=da_DK

Mere info om Syddjurs Spildevand, AquaDjurs og DjursSam

 

Stram statslig regulering stiller store krav til udvikling samt effektivisering og herunder realisering af stordriftsfordele.  Og opgavemængden for selskaberne er stigende og opgaverne er mere komplekse - vækst, folkesundhed, vandmiljø, klimatilpasning, grøn omstilling etc. Krav som kan være svære at honorere for mindre selskaber. Sektoren er derfor under forandring. Et centralt pejlemærke for den fremadrettede udvikling bliver centralisering af spildevandsrensningen og en intensivering af samarbejdet mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs forankret gennem vores fælles serviceselskab DjursSam.

Syddjurs Spildevand er et aktieselskab der tager sig af etablering, drift, vedligeholdelse og udvikling af den samlede offentlige spildevandsforsyning i Syddjurs Kommune. Virksomheden har 28 medarbejdere og på spildevandsområdet behandles årligt 4,3 mio. m3 spildevand, mens der pumpes 0,8 mio. m3 til Fornæs renseanlæg i Norddjurs. Herudover afledes regnvand og vejvand. Det sker gennem ca. 1025 km ledninger, 260 pumpestationer og 10 renseanlæg i hele Syddjurs Kommune.


AquaDjurs er et aktieselskab hvis formål er at sørge for rent vand. Forretningsområderne omfatter drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Virksomheden har 17 medarbejdere, der varetager vandforsyningen i den vestlige del af Djursland samt den offentlige kloakforsyning i Norddjurs Kommune. De tekniske anlæg omfatter omkring 110 km vandforsyningsnet, 1.100 km afløbssystem, 215 pumpestationer. 5 mio. m3 spildevand behandles årligt på Fornæs Renseanlæg, kombineret med afledning af 0,8 mio. m3 til Randers Centralrenseanlæg.


DjursSam er et fælles serviceselskab stiftet i 2019. Selskabet varetager en række opgaver for Syddjurs Spildevand og AquaDjurs til gavn for både økonomi og miljø. Selskabet leverer administrations- og driftsydelser til de to ejer selskaber; fælles økonomichef, forbrugsopkrævning, IT m.m. Der er tilknyttet 9 medarbejdere til DjursSam.