Luftfoto over Syddjurs

Valg til bestyrelsen. Resultatet

Resultat af afstemning for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S.  

Marianne Als Nielsen og Jan Baarup Jensen indtræder i bestyrelsen ved generalforsamlingen den 14. maj 2018.

Flemming Hansen er 1. suppleant og Hans Christian Baltzer er 2. suppleant

 

Resultat:

Kandidat Stemmer Andel
Marianne Als Nielsen    88    25 %
Jan Baarup Jensen    72    20 %
Flemming Hansen    61    17 %
Hans Christian Baltzer    38    11 %
Jakob Rauff Baungaard    34     9 %
Torben Sloth Lave    29     8 %
Byrial Dalsgaard    15     4%
Per Christiansen    13     4 %
Knud Erik Frederiksen     7     2 %
Henrik Degnbol     1     0%
Total 358 100 %

 

Stemmeprocenten var på 2,24 %

Protokollat over valget findes her: Valgprotokol

 

Vigtige datoer i valgprocessen 2018:

Dato Aktivitet
17/01-17/02: Det er muligt at stille op som kandidat.
23/02: Listen over kandidater offentliggøres på hjemmesiden.
05/03-18/03: Alle stemmeberettigede kunder kan stemme.
Det foregår online via en valgportal.
Der kan afgives én stemme pr. husstand eller virksomhed.
26/03: Valgets resultat bliver offentliggjort.
03/04-18/04: I denne periode er det muligt at klage over valgresultatet.
14/05  De valgte kunderepræsentanter indtræder i bestyrelsen
ved generalforsamlingen i Syddjurs Spildevand.

 

Bestyrelsens arbejde       - Se her, hvad bestyrelsen har af opgaver, ansvar, rettigheder og pligter.

 

Derfor skal du vælge kunderepræsentanter:

Der er krav om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber jf bekendtgørelse nr. 722 af 6. juni om forbrugerindflydelse.
De detaljerede regler for valghandlingen finder du i Valgregulativet

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til valget, kan du skrive til post@syddjursspildevand.dk eller ring til os på 8753 1000 inden for åbningstiden.