Danva

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed. 

Syddjurs Spildevand A/S er medlem af DANVA og deltager aktivt i DANVA's arbejde.

Links til DANVA: www.danva.dk