Stemmeberettigede

Hvem kan stemme og indstille kandidater?

Alle kunder i Syddjurs Spildevand kan stemme. Der er kun én stemme pr. bolig eller erhvervsejendom. Bor I flere sammen, skal I selv aftale, hvem der stemmer.

Du er i øvrigt stemmeberettiget, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du bor eller har virksomhed eller sommerhus i forsyningsområdet i valgperioden og afregner spildevand direkte til Syddjurs Spildevand.
  • Du er myndig og har bopæl på adressen.

Se de nærmere regler i Valgregulativet eller skriv til os på post@syddjursspildevand.dk, hvis du er i tvivl, om du må stemme.

 

Sådan stemmer du:
Du stemmer elektronisk over internettet via vores valgportal. Brug dit NemID. På portalen bliver du automatisk guidet gennem valghandlingen.

Du kan stemme i perioden fra 5. til 18. marts 2018. Valget gennemføres dog kun, hvis der er mere end to kandidater, der stiller op til valget.

 

Hvem kan indstille kandidater – og hvordan?
Hvis du kan stemme, kan du også være stiller. Dvs. anbefale en kandidat til bestyrelsen med din underskrift. Stillere skal skrive navn og adresse på stillerlisten.

Du kan dog ikke være stiller for en kandidat, hvis du bor i samme husstand som kandidaten.

Kandidaten behøver ikke at være stemmeberettiget eller bo i forsyningsområdet. Kandidaten skal selv melde sig som kandidat, udskrive stillerliste og uploade en listen med ti underskrifter.